Sms4Less - Your mobile solution partner

Nederlands Français English

Online SMS

icon
Sms'jes versturen vanuit uw persoonlijk adresboek, overal waar u een internetverbinding heeft.
  • Eigen adresboek:
    U kan uw eigen adresboek aanleggen met contacten. Deze kan u dan makkelijk gebruiken om sms'jes naartoe te zenden.

  • Groepen:
    Al uw contacten kan u ook aan 1 of meerdere groepen toekennen, om zo heel makkelijk sms'jes te versturen naar een groep van personen. Deze sms'jes kunnen ook gepersonaliseerd worden, zodat het voor de ontvanger aantrekkelijker is om te lezen.

  • Importeren:
    Importeren van een ganse groep contacten in een groep vanuit Excel of CSV bestanden.